Home / BÀI GIẢNG & SUY NIỆM / Chúa Nhật (page 3)

Chúa Nhật

Chẳng dễ đâu Chúa ơi !

Đâu là giới răn quan trọng nhất? Một em thiếu nhi Công giáo cũng có thể trả lời dễ dàng câu hỏi này, dù có thể chưa thuộc hết Mười điều răn Đức Chúa Trời: “trước là mến Chúa trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta …

Xem thêm