Home / BÀI GIẢNG & SUY NIỆM / Chúa Nhật (page 34)

Chúa Nhật

Ngày thứ ba (02-12-2014) – Trang suy niệm

Lời Chúa Hôm Nay Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm B BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa.…

Xem thêm

Thánh Phanxicô Xavie, Vị Tông đồ miền Đông Á (1506-1552)

Tại sao người ta không quan tâm mang ánh sáng Phúc âm đến để lôi kéo các linh hồn khỏi vương quốc tối tăm của Satan? Tình cảnh túng quẫn của nhân loại thúc bách Ngài, nhưng tình yêu của Đức Kitô cũng thúc bách Ngài. Đối với người nào không dung hòa được hai…

Xem thêm

Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng: nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời

VRNs (01.12.2014) –Sài Gòn- Lời Chúa trong ngày thứ hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng (Mt 8,5-11) Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi…

Xem thêm