Home / BÀI GIẢNG & SUY NIỆM / Lễ Trọng (page 5)

Lễ Trọng

Bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ bế mạc Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2017

Giới thiệu với quý vị và các bạn bài chia sẻ Lời Chúa của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm cũng là Phó chủ tịch HĐGM Việt Nam trong thánh lễ bế mạc Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV diễn …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Thánh Phêrô Và Phao Lô: Hai khuôn mặt, một niềm tin

Thái Hà (29.06.2017) - Bấy giờ, ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống". (Mt 16,13-19) Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều từng là những con người yếu đuối, tội lỗi. Nếu thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần, thì thánh Phaolô cũng đã năm lần bảy lượt đi lùng…

Xem thêm