Home / BÀI GIẢNG & SUY NIỆM (page 30)

BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Thái Hà – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước …

Xem thêm