Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH / Bình Luận (page 3)

Bình Luận

Lời vọng cầu chốn lao tù

  Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Không gì bi đát và thê thảm khi phải chịu cảnh giam cầm. Đã hẳn, bị giam cầm vì vi phạp pháp luật là phải chịu mất đi quyền tự do, phải chấp nhận hình phạt cách ly với cộng đồng để …

Xem thêm