Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH (page 19)

CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Không có luật trừ

Luật pháp nước CHXHCN Việt Nam thật “vi diệu” khi “trao” quyền sở hữu đất đai cho “toàn dân”, cá nhân chỉ có “quyền sử dụng đất”, còn nhà nước chỉ đóng vai quản lý. Nhưng với vai trò trọng yếu này, nhà nước có quyền quy hoạch, một “quyền …

Xem thêm