Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH (page 20)

CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Xâm lăng thời đại số

Đã có nơi áp dụng trao đổi hành chính giữa nhà nước và nhân dân qua Zalo. Hôm nay (23/9), Vinagame sập, Zalo sập theo, những thủ tục có thể sẽ dở dang, người dân gặp phiền toái và thiệt hại đều có thể quy ra tiền. Nhưng nếu hiểu …

Xem thêm

Giáo dục vị nhân bản 

Giáo dục vị chính trị hay giáo dục vị nhân bản? Mọi bàn cãi về cải cách giáo dục nước nhà đều ít nhiều vô nghĩa nếu giáo dục không được đặt trên nền tảng căn bản: sự tự do. Tư duy giáo dục phải được đặt trên yếu tố …

Xem thêm