Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH (page 22)

CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Án tử hình?

  Kể từ khi ra mắt Sách GLHTCG, không có vấn đề nào gây nhiều cảm xúc cho bằng vấn đề án tử hình. Điều răn thứ năm lại chẳng cấm giết người đó sao? Thế còn chuyện tự vệ thì sao? “Ai bảo vệ mạng sống mình thì không …

Xem thêm