Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH (page 3)

CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Nỗi đau người mẹ

Dù bị nhà cầm quyền cộng sản ngăn chặn, rất đông những người bạn, gia đình và cả những người có cảm tình với anh đã kéo đến tòa, dĩ nhiên là phải ở bên ngoài, chịu sự theo dõi, hạch sách của nhà cầm quyền và bị tra tấn …

Xem thêm

Buổi gặp giữa các nữ tu Dòng Phaolô Hà Nội với Thứ trưởng Bộ xây dựng: Đùn đẩy trách nhiệm

Đọc thêm: Ngày mai, 25.08.2017, Dòng Thánh Phaolô Hà Nội sẽ gặp thứ trưởng Bộ xây dựng giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai của Dòng ……………… Trong sáng ngày 25/8 các sơ Dòng Phaolô Hà Nội đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ xây dựng …

Xem thêm