Home / CÔNG LÝ & HÒA BÌNH (page 30)

CÔNG LÝ & HÒA BÌNH

Liên đới với bà con Song Ngọc khi nhà cầm quyền chống lại người dân

Xin coi đường link: Tường trình trực tiếp người dân Song Ngọc lên đường kiện Formosa Thái Hà (14.02.2017) - Cha JB Nguyễn Đình Thục cùng người dân xứ Song Ngọc, Nghệ An hôm nay lên đường vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh khởi kiện tập đoàn Formosa.   "Hãy giúp chúng tôi khởi kiện Formosa", đó…

Xem thêm