Home / GIÁO HỘI HOÀN VŨ / Đức Giáo Hoàng

Đức Giáo Hoàng

ĐTC: Hãy cầu nguyện với Kinh Mân Côi cho hòa bình và hãy đọc Tông huấn “Chúa Ki-tô sống – Christus vivit”

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC nhắn nhủ các bạn trẻ: Hãy cầu nguyện với Kinh Mân Côi cho hòa bình và hãy đọc Tông huấn “Chúa Ki-tô sống – Christus vivit” ĐTC chào tất cả các tín hữu đã tham dự buổi cử hành này …

Xem thêm