Đức Giáo Hoàng

Đức Thánh Cha cảm kích những mẫu gương hoán cải của cộng đoàn “Những Chân trời mới”

Cuộc viếng thăm bất ngờ của ĐTC hôm thứ ba ngày 24 tháng 9, tại Cơ sở “Cittadella Cielo” thuộc cộng đoàn “Những Chân trời mới” đã để lại những ấn tưởng tốt đẹp cho cộng đoàn. Trước khi dâng Thánh lễ, ĐTC đã gặp gỡ và nói chuyện với …

Xem thêm