Home / GIÁO HỘI HOÀN VŨ / Đức Giáo Hoàng (page 20)

Đức Giáo Hoàng

400 giáo sư và sinh viên Học viện thần học luân lý Dòng Chúa Cứu Thế yết kiến Đức Thánh Cha

Trong buổi tiếp kiến sáng 9-2-2019, dành cho 400 giáo sư và sinh viên Học Viện thánh Anphongso chuyên về thần học luân lý, ĐTC cổ võ một nền thần học luân lý mang chiều kích truyền giáo và thấm đượm lòng thương xót. Học viện thánh Anphongso được Dòng …

Xem thêm