Home / GIÁO HỘI HOÀN VŨ / TƯ LIỆU & VĂN KIỆN

TƯ LIỆU & VĂN KIỆN

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan [Đức Gioan XXIII với vấn đề chính trị thế giới]

  [+Vũ Khởi Phụng, CSsR]   Sáng Chúa Nhật 28.10.1962 Ðức Cha Dell ‘Acqua ở Phủ Quốc Vụ Khanh trình lên Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII bức điện tín của Tổng Thống Mỹ Kennedy: “Xin cám ơn ngài đã can thiệp, Khrushchev đã bằng lòng thương thuyết”. Ðiện tín rất …

Xem thêm