Home / GIÁO HỘI HOÀN VŨ / TƯ LIỆU & VĂN KIỆN

TƯ LIỆU & VĂN KIỆN

Đối với giới đồng tính , Đức Giám Mục Giáo Phận San Jose cho rằng: Chúng ta sẽ không từ chối ban các Bí Tích hay cử hành Nghi Thức Án Táng Công Giáo đối với bất cứ ai.”

Đối với giới đồng tính (LGBT), Đức Giám Mục Giáo Phận San Jose cho rằng: Chúng ta sẽ không từ chối ban các Bí Tích hay cử hành Nghi Thức Án Táng Công Giáo đối với bất cứ ai.” (CnsNews.com) Giáo lý Công Giáo đã có trên 1,900 năm dạy …

Xem thêm

Suy nghĩ về Tông Huấn Amoris Laetitia

Các mục tử phải là những người hết lòng tìm kiếm chân lý, giáo lý chính thống về tín lý và luân lý của Hội Thánh, để từ đó hướng dẫn và dạy dỗ Dân Chúa. Nắm vững đạo lý chính thống là điều đáng khen ngợi, nhưng các ngài …

Xem thêm