Home / GIÁO HỘI VIỆT NAM / Các Giáo Phận (page 30)

Các Giáo Phận

Tổng Giáo Phận Hà Nội: Thư Mời Ngày Hành Hương Giới Trẻ

Thái Hà (13.07.2016) - WTGPHN - Thư mời hành hương về Tiểu Vương Cung Thánh Đường Vô Nhiễm Sở Kiện, ngày 26 tháng 07 năm 2016, kính chân phước An-rê Phú Yên. ---------------------------------------- TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận  THƯ MỜI Trọng kính quý cha quản hạt, quý cha, quý…

Xem thêm