Home / GIÁO LÝ & GIẢI ĐÁP

GIÁO LÝ & GIẢI ĐÁP

Tản mạn về tự trọng

Những con Thú, con Chim, con Cá… thuộc những Loài càng mạnh mẽ của Tự nhiên có vẻ như càng có sự ‘tự trọng’ rất cao : chúng không tranh ăn với con thú nhỏ (điều đó thậm chí không thể xảy ra với ‘đẳng cấp Loài’ của nó ), …

Xem thêm

Tự do đích thực

Trong tập thơ mang tựa đề Gitanjali, thi hào Tagore đã có bài thơ về tù nhân như sau: “Hỡi tù nhân, hãy nói cho ta hay ai đã xiềng xích ngươi. Tù nhân đáp, thưa chính là chủ tôi. Tôi đã muốn thắng vượt mọi người, bằng của cải …

Xem thêm

Chiếc bánh của Thượng đế

Trên đời có những điều không thể cố là đạt được. Chỉ có thể để tự nhiên làm công việc của mình. Chân lý đã không thể cố. Niềm tin cũng không. Tình yêu càng không bao giờ. Một đứa trẻ sinh ra đã không chọn cho nó được gia …

Xem thêm

CÁC KINH ĐỌC SÁNG TỐI

KINH TRUYỀN TIN – Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. – Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng… Thánh Maria… – Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. – Tôi xin vâng …

Xem thêm