Home / GIÁO LÝ & GIẢI ĐÁP (page 5)

GIÁO LÝ & GIẢI ĐÁP

Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

Hội Thánh và Sách Thánh  Chúng tôi được nghe rằng, Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là ‘tiêu chuẩn’ của đức tin Kitô giáo. Điều đó nghĩa là gì? Tôi cũng như những người Công giáo khác chấp nhận một số chân lý hoặc giáo thuyết không thấy Thánh …

Xem thêm

Tản mạn về tự trọng

Những con Thú, con Chim, con Cá… thuộc những Loài càng mạnh mẽ của Tự nhiên có vẻ như càng có sự ‘tự trọng’ rất cao : chúng không tranh ăn với con thú nhỏ (điều đó thậm chí không thể xảy ra với ‘đẳng cấp Loài’ của nó ), …

Xem thêm