Suy Niệm

Mẹ Maria đón Chúa Cứu Thế

Chỉ còn mấy hôm nữa là đến Lễ Giáng Sinh. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn và thể xác để đón mừng Chúa. Chúa chỉ đi vào lịch sử có một lần, nhưng Chúa còn đến trong tâm hồn chúng ta nhất là trong những kỷ niệm này. Thánh …

Xem thêm