Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 10)

Dòng Chúa Cứu Thế

Khai mạc tháng hành hương kính thánh Giêrađô tại Materdomini, Italy

Thái Hà (20.09.2016) - Ngày Chúa nhật đầu tháng Chính là ngày đầu khai mạc tháng hành hương kính thánh Đền Thờ Thánh Giêrađô tại đền thờ Gerard Majella ở Materdomini di Caposele (Italy). Mặc dầu, theo lịch phụng vụ, ngày kính thánh Giêrađô vào ngày 16.10 hằng năm. Tuy nhiên, theo truyền thống ngay từ…

Xem thêm

Dòng Chúa Cứu Thế Philippines sẽ tổ chức ‘Cuộc đua vì Đức Maria’ vào 13/8

Thái Hà (07.08.2016) - Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở thành phố Cebu, Philippines sẽ lần đầu tiên tổ chức một cuộc đua vào ngày 13/8 tới đây, mang tên "Cuộc đua vì Đức Maria" (Run for Mary) tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) trong thành phố. Cuộc chạy đua diễn ra…

Xem thêm