Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 10)

Dòng Chúa Cứu Thế

Cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT: Lời cầu chúc nhân ngày 4 năm Đức Thánh Cha Phanxicô lên ngôi Giáo Hoàng

Dòng Chúa Cứu Thế  "CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA CỨU THẾ: Trong tình liên đới vì sứ vụ cho một thế giới bị tổn thương”  (Chủ đề của Tổng Công Hội cho lục niên, 2016-2022) Nhân ngày Đức Thánh Cha kỷ niệm tròn bốn năm trong cương vị Giám Mục Rôma và là Vị Mục Tử…

Xem thêm