Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 2)

Dòng Chúa Cứu Thế

Thánh lễ an táng thầy Gioankim Trần Văn Thà, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

Thầy GIOA-KIM (Boniface) TRẦN VĂN THÀ, C.Ss.R. Sinh ngày: 17.09.1930 tại Thừa Thiên (Huế). Khấn Lần đầu: 19.03.1953 Khấn Trọn đời: 19.03.1959 Đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 40, Thứ Bảy, ngày 09 tháng 06 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 88 năm làm con Chúa trên dương thế, …

Xem thêm

Hình ảnh Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Thượng thọ Ông Bà Cố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh CSsR VN

Hình ảnh Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Thượng thọ Ông Bà Cố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh CSsR VN Vào lúc 9g 30 ngày 14/05/2018 tại Thánh Đường Giáo xứ Thái Xuân, Giáo phận Xuân Lộc, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó giám tỉnh, …

Xem thêm