Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 29)

Dòng Chúa Cứu Thế

Thái Hà: Rước kiệu kết thúc Tháng Mân Côi

Thái Hà (01.11.2015) - Sau thánh lễ lúc 19 giờ tối qua, 31.10, quý cha và cộng đoàn Giáo xứ Thái đã rước kiệu kính Đức Mẹ quanh công viên Đức Bà (khu đất của Nhà Dòng nhà nước chiếm dụng làm công viên). Cuộc rước kính Đức Mẹ nhân ngày kết thúc tháng Mười - tháng…

Xem thêm