Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ (page 30)

NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ

Dòng Chúa Cứu Thế Philippines ra tuyên bố lên án những vụ giết nạn nhân ma túy của chính phủ

  Hãy dừng việc giết chóc người nghèo! Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại những điều chúng tôi đã gánh chịu. Xin hãy đoái nhìn sự sỉ nhục chúng tôi! (Ai ca, 5: 1) Chúng tôi, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Philippines gồm Phụ tỉnh Manila và …

Xem thêm