Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ (page 40)

NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ

Khai mạc tháng hành hương kính thánh Giêrađô tại Materdomini, Italy

Thái Hà (20.09.2016) - Ngày Chúa nhật đầu tháng Chính là ngày đầu khai mạc tháng hành hương kính thánh Đền Thờ Thánh Giêrađô tại đền thờ Gerard Majella ở Materdomini di Caposele (Italy). Mặc dầu, theo lịch phụng vụ, ngày kính thánh Giêrađô vào ngày 16.10 hằng năm. Tuy nhiên, theo truyền thống ngay từ…

Xem thêm