Home / PHÚC ÂM / THÁNG 7

THÁNG 7

Thứ Tư, Tuần XIII (05.07.2017)

Bài Đọc I: (Năm I) St 15, 1-12. 17-18 “Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Đấng phù trợ …

Xem thêm

Thứ Năm, Tuần XIII (06.07.2017)

Bài Đọc I: (Năm I) St 22, 1-19 “Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con …

Xem thêm

Thứ Sáu, Tuần XIII (07.07.2017)

Bài Đọc I: (Năm I) St 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67 “Isaac yêu thương Rêbecca, cho nên ông tìm được niềm an ủi, vì thương nhớ mẹ đã qua đời”. Bài trích sách Sáng Thế. Bà Sara được một trăm hai mươi bảy tuổi thì qua đời tại thành …

Xem thêm