Home / MỤC VỤ / Di Dân (page 4)

Di Dân

Phụ nữ Việt Nam: Những xót xa thời hiện đại

Thái Hà (26.08.2016) - Văn học Việt Nam từ xa xưa đã tốn bao giấy mực để viết về phẩm giá và thân phận người phụ nữ. Phẩm giá thật cao quý thuộc loại “mai cốt cách, tuyết tinh thần”. Tuy nhiên, thân phận họ thì hẩm hiu, thiệt thòi, thấp mọn, hay lam hay…

Xem thêm