Home / MỤC VỤ (page 2)

MỤC VỤ

Kinh hoàng dự luật sát nhi!

Đầu năm Dương lịch 2019, trong Cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ bỗng nổ ra một xì-căng-đăng làm hoen ố  không ít hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nơi xứ người. Đó là cái dự luật cho phép phá thai do bà Kathy Trần, dân biểu Hạ viện …

Xem thêm