Home / MỤC VỤ (page 20)

MỤC VỤ

Video Bài hát chủ đề Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới – Dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội trình bày

Thái Hà (27.07.2016) - Đại hội giới trẻ thế giới diễn ra tại Ba Lan đã bước vào ngày thứ nhất hôm thứ Ba, 26.7.2016. Gửi tới các bạn bài hát chủ đề của Đại hội. Bài hát có tên: Phúc Cho Ai Xót Thương do Dàn hợp xướng trẻ Công giáo Hà Nội trình bày. Sáng…

Xem thêm

Ai sẽ là Êlia?

Thái Hà (16.07.2016) - Tĩnh tâm hay cấm phòng là những chữ trong nhà đạo chỉ về một sinh hoạt thường xuyên của Hội Thánh dành cho các Kitô hữu nhằm giúp người ta có thời gian nghỉ ngơi, khôi phục, củng cố đời sống tâm linh và định hướng cho cuộc sống. Có khi…

Xem thêm