Home / MỤC VỤ / Sinh Viên & Giới Trẻ (page 5)

Sinh Viên & Giới Trẻ

Chung thủy hay thủy chung là gì?

Chung là cuối, như các trận chung kết bóng đá; Thủy là đầu, như trong câu: “Theo truyền thuyết, ông nội vua Hùng Vương thứ I, thuộc dòng dỗi vua Thần Nông, vốn được suy tôn làm thủy tổ của người Bách Việt”. “Chung thủy hay thủy chung là trước …

Xem thêm