Home / Uncategorized / CHIA SẺ & HỌC HỎI (page 10)

CHIA SẺ & HỌC HỎI

Ăn cắp lửa trời

Thần thoại Hy Lạp có kể lại câu chuyện của thần Prométhée ăn cắp lửu trời để sáng tạo con người. Theo óc tưởng tượng của người Hy Lạp, Thiên Triều do thần Zeus cai trị gồm có hai loại thần: các đại thần và tiểu thần. Tiểu thần là …

Xem thêm

Giáo hội và ‘đại gia’

‘Đại gia’ nói ở đây là những ông chủ bà chủ đặc biệt lớn, làm ăn trong những ngành sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ nào đó có thu nhập ‘khủng’, cách riêng trong bối cảnh kinh tế chính trị xã hội Việt Nam hiện nay. Hãy hình dung, …

Xem thêm

Hoa đầu mùa của Mỹ Châu

Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Rosa Lima, vị thánh đầu tiên của Châu Mỹ. Thánh nữ có hai đặc điểm mà dường như vị thánh nào cũng có, đó là: bị chống đối và sống khắc khổ. Chọn thánh nữ Catarina Siena làm mẫu mực, Rosa quyết sống …

Xem thêm

Đạo lễ hội

Tháng Tám, ít ra hai Trung Tâm hành hương tổ chức lễ hội thật to kính Đức Mẹ. La Vang và Núi Cúi. Suốt năm, những lễ hội được rải ra hầu như khắp nước. Chứng tỏ lòng dân còn rất sùng đạo, và còn chứng tỏ một biểu hiện …

Xem thêm