Home / Uncategorized / CHIA SẺ & HỌC HỎI (page 3)

CHIA SẺ & HỌC HỎI

Vì sao đạo đức xuống cấp

Câu trả lời của bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về vấn đề đạo đức xuống cấp tạo ra một làn sóng phản đối và chê bai ông. Nhưng trên một góc độ khác, cả câu hỏi của các đại biểu Quốc hội, và câu trả lời của bộ trưởng Nguyễn …

Xem thêm

Làm gì để giúp người nghèo?

(Ghi chú nhân đọc  tiểu luận của Otto Graf Lambsdorff, “Tự do: Biện pháp xoá đói giảm nghèo hữu hiệu nhất” (Phạm Nguyên Trường dịch) Biện pháp xoá đói giảm nghèo mà những người ủng hộ giải pháp thị trường thường thường mang tính trừu tượng, thành thử ra không hấp dẫn …

Xem thêm

Đồng hóa

Trong bất cứ hành động nào của con người, ai cũng luôn nhắm về một đích đến nào đó, hẳn nhiên đích đến ấy không dừng lại ở một ý tưởng mơ hồ nhưng luôn tạo ra trong trí mỗi người một khuôn mẫu. Một khi đạt được mục tiêu, …

Xem thêm

Gia đình truyền giáo

Theo lời nhắn của Chúa Giêsu qua Thánh Maria Mácđala, mười một môn đệ đã đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Ngài, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúa Giêsu không quan tâm “chuyện …

Xem thêm