BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh: Sai lầm của thế gian

Tháng Năm 22, 2017 10:53 chiều

Thái Hà (23.05.2017) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tôi lỗi, về sự công chính và việc xét xử”. (Ga 16,5-11) Một hôm, Mạnh Tử hoi vua nước Tề: Ông làm vua một nước mà không lo việc…

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Làm chứng

Tháng Năm 21, 2017 5:00 chiều

Đức Giêsu cho các môn đệ biết rằng Người sẽ sai Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha đến với các ông. Thần Khí sẽ làm chứng về Người, tức là Thần Khí sẽ nhắc các ông về cách sống của Người ở trần gian. Nhờ vậy, các ông sẽ biết cách sống…

Screen Shot 2017-05-22 at 9.01.01 PM

Chúa Nhật VI Phục Sinh: Yêu và giữ luật

Tháng Năm 20, 2017 5:00 chiều

Thái Hà (21.05.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là…

5 lời kinh được mạc khải ở Fatima mà người Công giáo nên biết

Sự kiện một thiên thần và Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn cừu nghèo khó ở Fatima, Bồ Đào Nha vào đầu thế kỷ 20 là một trong những phép lạ nổi tiếng nhất trong thế giới Công giáo. Các em đã nhận được nhiều thông điệp, chủ yếu là lời kêu gọi…

Fatima100Anniv

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh: Danh hiệu Kitô hữu

Tháng Năm 19, 2017 5:00 chiều

Thái Hà (20.05.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. (Ga 15,18-21) Năm 64, Hoàng đế Néron vu oan cho các Kitô hữu tội đã nổi lửa đốt thành Rome, rồi ra lệnh lùng bắt…

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: Cảm tạ hồng ân

Tháng Năm 18, 2017 5:00 chiều

Thái Hà (19.05.2017) – Khi sắp lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”. (Ga 15,12-17) Ngôn sứ Isaia cảm nhận về ơn gọi của mình như sau: “Đức Giêsu đã gọi tôi,…

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh: Tôn trọng nhau

Tháng Năm 17, 2017 7:22 chiều

Thái Hà (18.05.2017) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9-11) Năm 1963, tại Washington, khoảng 200.000 người lắng nghe Martin Luther King nói chuyện. Ông kể: “Tôi ước mơ một…

Bình an của Chúa Giêsu là đích thực, bình an của thế gian chỉ là thuốc gây mê

Tháng Năm 16, 2017 9:04 chiều

Bình an đích thực là bình an mà chúng ta không tự có nơi mình, nhưng bình an ấy là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Bình an mà vắng bóng thập giá, không phải là bình an của Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta bình an ngay giữa…

1945080_Articolo

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: Giá trị của sự cắt tỉa

Thái Hà (17.05.2017) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào mà gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa…

vinha-400x336

10 bảng chỉ đường về Trời

Thái Hà (16.05.2017) – Mục đích của cuộc đời chúng ta là vào Nước Trời. Giáo Lý dạy rất rõ: “Chúng ta được tạo dựng để nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và phụng sự Ngài ở đời này để được hạnh phúc mãi mãi với Ngài trên Thiên Đàng”. Thánh Inhaxiô củng cố tư…

Đức Thánh Cha Phanxico trước tượng Đức Mẹ tại Fatima nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây