5 lời kinh được mặc khải ở Fatima mà người Công giáo nên biết

Phép lạ nổi tiếng nhất trong Giáo hội Công giáo đầu thế kỷ XX chính là những lần hiện ra của Thiên thần và Mẹ Maria với ba đứa trẻ tại Fatima, Bồ Đào Nha. Mẹ đã nhắn nhở các em nhiều thông điệp về sự hoán cải bản thân, cầu nguyện và thêm đó là 5 lời kinh mới.

Lời cầu nguyện đầu tiên thì khá quen thuộc nhưng bốn lời nguyện sau vẫn chưa được biết đến nhiều.

Dưới đây là 5 lời kinh mà ba đứa trẻ được ban cho ở Fatima:

  1. Lời kinh Fatima

“Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen”.

Đức Maria đã nói với các em rằng mọi người nên đọc thêm lời kinh này sau mỗi chục chuỗi Mân Côi.

  1. Lời kinh xin ơn tha thứ

“Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng, con tôn thờ, con yêu mến và hy vọng nơi Ngài! Con xin Chúa hãy tha thứ cho tất cả những ai không tin tưởng, không tôn thờ, không yêu mến và hy vọng nơi Ngài”.

Lời kinh này được thiên thần truyền cho các em năm 1916, một năm trước khi Đức mẹ hiện ra với các em.

  1. Lời kinh của Thiên Thần

“Ôi Chúa Ba ngôi chí Thánh, Cha, Con và Thánh Thần, con tôn thờ Ngài sâu thẳm. Con xin dâng lên Ngài Máu cực thánh, Thân mình, Linh hồn và Thần tính của Chúa Giê-su Ki-tô, đang hiện diện trong tất cả các nhà tạm trên thế giới, để đền bù cho những xúc phạm, báng bổ và thờ ơ đã làm buồn lòng Chúa. Nhờ công đức vô hạn của Thánh Tâm Chúa Giê-su và Trái Tim Vô nhiễm Mẹ Maria, con cầu xin cho các tội nhân được ăn năn trở lại.”

Đây là một lời kinh khác mà thiên thần nói cho các em. Lúc ấy trên không có một Bánh Thánh và Chén Thánh lơ lửng. Thiên thần nói các em quỳ xuống trước hiện tượng ấy và đọc lời kinh này.

  1. Lời kinh Thánh Thể

“Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, con tôn thờ Ngài! Lạy Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con, con yêu mến Ngài trong Bí tích Thánh Thể”.

Khi Mẹ hiện ra với các em lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, Mẹ nói “các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ân sủng Thiên Chúa sẽ là niềm an ủi cho các con”.

Theo lời của nữ tu Lucia, một trong ba trẻ thấy Đức Mẹ, một ánh sáng rực rỡ bao quanh họ. Không chần chừ, các em bắt đầu đọc kinh này.

  1. Lời kinh Hy sinh

“Lạy Chúa Giê-su, con xin làm việc hy sinh này vì lòng mến Chúa, và để đền đáp tội lỗi xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ và để các tội nhân được hoán cải.”

Các em đã nhận lời kinh này từ Mẹ vào ngày 13 tháng 6 năm 1917. Khi bạn muốn dâng những nỗi khổ đau của mình cho Thiên Chúa, hãy đọc lời kinh này.

Nhiên (Tổng hợp từ ChurchPop).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.