29 nhà truyền giáo bị giết trong năm 2019

Nhân dịp cuối năm, Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã tổng kết con số các nhà truyền giáo bị giết trong năm 2019 là 29 vị. Theo Hãng tin này, Tháng Truyền giáo Đặc biệt được cử hành vào tháng 10 năm 2019, là dịp để các cộng đoàn Công giáo sống sứ mạng của mình trong mọi lãnh vực, đó cũng là cơ hội để tái khám phá khuôn mặt của nhiều nhân chứng đức tin của các Giáo hội địa phương, những người đã dâng hiến cả cuộc đời cho Tin mừng trong các hoàn cảnh khác nhau.

Theo Bộ Truyền giáo, chúng ta sử dụng từ “truyền giáo” dành cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, với ý thức “Do Bí tích Rửa tội, mọi thành viên của Dân Chúa phải trở nên những môn đệ truyền giáo (Mt 28:19). Tất cả những ai đã được rửa tội, dù ở vị trí nào trong Giáo Hội hay ở mức độ đào luyện nào về đức tin, cũng đều là những nhà truyền giáo” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng – Evangelii Gaudium 120).

Như vậy, danh sách các nhà truyền giáo bị giết hàng năm không chỉ là các nhà truyền giáo theo đúng nghĩa của từ, nhưng là tất cả những ai đã lành nhận Bí tích Rửa tội, dấn thân trong đời sống Giáo hội và chết do bạo lực, mặc dù không phải một cách rõ ràng do “hận thù đức tin”. Vì vậy, chúng ta không sử dụng thuật ngữ “các vị tử đạo”, như trong một số trường hợp để nói về công trạng cho tiến trình phong chân phước hoặc phong thánh.

Theo dữ liệu do Hãng tin Fides thu thập, trong năm 2019, trên thế giới, có 29 nhà truyền giáo bị giết, hầu hết là các linh mục: 18 linh mục, 1 phó tế vĩnh viễn, 4 tu sĩ, 6 giáo dân. Châu Phi có 15 nhà truyền giáo bị giết: 12 linh mục, 2 tu sĩ, 1 giáo dân. Ở Mỹ châu có 12 nhà truyền giáo bị giết: 6 linh mục, 1 phó tế vĩnh viễn, 1 tu sĩ, 4 giáo dân. Ở châu Á, 1 phụ nữ giáo dân đã bị giết. Ở châu Âu, 1 nữ tu bị giết.

Một lưu ý khác được Hãng tin Fides cho biết về một thực tế “toàn cầu hóa bạo lực”: trước đây, các nhà truyền giáo bị giết hầu hết tập trung ở một quốc gia, hoặc trong một khu vực địa lý, vào năm 2019, hiện tượng này xuất hiện rộng rãi và phổ biến hơn: 10 quốc gia thuộc châu Phi, 8 ở châu Mỹ, 1 của châu Á và 1 của châu Âu. (Agenzia Fides 30/12/2019)

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.