Home / GIÁO HỘI HOÀN VŨ (page 270)

GIÁO HỘI HOÀN VŨ

3 giám mục và ngày càng nhiều linh mục hiến tạng ở Ấn Độ, cùng tu sĩ và giáo dân

Thái Hà (03.01.2016) - Đức cha Agnelo Gracias 77 tuổi, Giám mục phụ tá của Bombay (Ấn Độ), đã quyết định hiến tặng nội tạng của ngài sau khi qua đời. Với trường hợp nói trên, có ít nhất 3 đức giám mục của Ấn Độ đã quyết định hiến tạng vì mục đích nhân…

Xem thêm