GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Giám mục Philippines: Giáo hội luôn mở cửa đối thoại với nhà nước nhưng…

Thái Hà (24.01.2016) - Một Giám mục Philippines nói, Giáo hội luôn rộng mở đối thoại với chính quyền Duterte, nhưng Giáo hội không thể ngừng việc rao giảng Tin Mừng sự sống đi cùng với việc bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giám mục Ruperto Santos nhắc lại sự cởi mở của Giáo…

Xem thêm

Thánh tích các vị tử đạo thời cộng sản Liên Xô sẽ được kiệu khắp nước Nga

Hào quang chứa thánh tích các vị tử đạo đã chết vì đức tin thuộc Liên Xô sẽ được kiệu khắp nước Nga để đánh dấu kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười. Theo Interfax, thánh tích của các vị tử đạo mới, những người đã chết cho đức tin sau cuộc cách mạng…

Xem thêm