GIÁO HỘI HOÀN VŨ

4 hồng y yêu cầu Đức Giáo hoàng giải thích về “Amoris Laetitia”

Các Hồng y Brandmüller, Burke, Caffara và Meisner gửi thư cho Đức Giáo hoàng: “Đang có những lời giải thích đối nghịch nhau, yêu cầu giải quyết những điểm nghi nan” Bốn vị hồng y xin Đức Giáo hoàng làm rõ một số nghi ngờ liên quan đến Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng “Amoris Laetitia”…

Xem thêm