Vatican

Thuyết trình của ĐHY Reinhard Marx

ĐHY Reinhard Marx, Chủ tịch HĐGM Đức, trong bài thuyết trình sáng 23-2-2019 đã nói về ”sự minh bạch trong tư cách là cộng đồng các tín hữu”. ĐHY Marx cho biết ngài sự minh bạch (trasparenza) ở đây là những hành động, những quyết định, tiến trình xét xử …

Xem thêm