Uncategorized

Điều xấu là gì?

Điều xấu trái ngược với nhân đức. Chúng là những kiểu mẫu hay thói quen làm những lựa chọn xấu, gây tổn thương tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa và người khoác. Điều xấu có thể làm cho chúng ta cảm thấy không thoải mái với loại người …

Xem thêm

Nhân đức là gì?

Lần thứ ba vào một buổi tối, em gái bạn xin bạn giúp cô làm bài tập toán. Bạn ngừng việc riêng của mình để giải thích một khái niệm. Nghe có vẻ quen? Khi đó bạn là người đức hạnh! Dành thời gian để giúp một người là tấm …

Xem thêm