Ba Lan cử hành Ngày cầu nguyện và trợ giúp các Giáo hội Đông Âu

Các Giám mục Ba Lan Các Giám mục Ba Lan
Tại Ba Lan, Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng là ngày dành cho việc cầu nguyện và trợ giúp các Giáo hội Công giáo ở các quốc gia Đông Âu và Trung Á .

Vào năm 1989 các giám mục Ba Lan đã công bố việc làm này. Tất cả sự dâng cúng của các tín hữu trong Thánh lễ sẽ được gửi đến các Giáo hội Đông Âu và Trung Á. Cha Leszek Kryza, giám đốc nhóm trợ giúp được thành lập bên cạnh Hội đồng Giám mục Ba Lan, cho biết năm ngoái, gần 650 nghìn euro đã được phân phát để hỗ trợ người Công giáo ở Đông Âu và Trung Á.

Viện trợ cho các trung tâm Công giáo

Phần lớn các quỹ được sử dụng để xây dựng và tái thiết các nơi thờ phượng, các trung tâm giáo xứ và các hoạt động bác ái. Một phần dành giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên nghèo nhất, và quỹ còn được sử dụng để tài trợ cho công việc của các giám mục Giáo hội Công giáo, chủ yếu trên lãnh thổ của Liên Xô cũ. Một phần khác của quỹ thu được cung cấp cho các trung tâm Công giáo các phẩm phục và tài liệu phụng vụ dành cho việc dạy giáo lý và loan truyền Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông.

Tái sinh của Công giáo

Cha Kryza nhận xét rằng “mỗi năm có khoảng 300 yêu cầu giúp đỡ đến từ các trung tâm Công giáo khác nhau ở phía đông, nơi mà trong những năm gần đây, các tình nguyện viên trẻ cũng được gửi đến để giúp đỡ các linh mục giáo xứ . Trong số các sáng kiến khác được hỗ trợ, cũng có sự tài trợ cho trẻ em thuộc các gia đình Công giáo ở phía Đông, thường là người gốc Ba Lan, và nhờ đó, ngày nay chúng tôi đang chứng kiến sự tái sinh của Công giáo trong các lãnh thổ bị tục hóa do cuộc cách mạng Bolshevik và chủ nghĩa cộng sản vô thần trong nhiều thập kỷ”.

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.