Bức linh ảnh ĐMHCG trong Nhà thờ Thánh Micaen ở Chicago – Hoa Kỳ

VRNs (04.04.2015) – Bức linh ảnh ĐMHCG trong Nhà thờ Thánh Micaen ở Chicago là một trong sáu tranh Icone có xuất xứ từ Tây Bán cầu, và có lẽ Đền ĐMHCG này là nơi đầu tiên của Tỉnh DCCT Thánh Louis đặt Linh ảnh Mẹ. Cha Peter Zimmer đã đặt Linh ảnh này trong một kỳ Đại phúc với 5.000 người tham dự vào ngày 8/12/1870.
Đặc biệt, bức Linh ảnh vẫn còn nguyên sau cơn hoả hoạn vào ngày 8/10/1871.
Năm 1891 nhân kỷ niệm ngân khánh (25 năm) DCCT được uỷ thác sứ mạng cổ võ lòng sùng kính ĐMHCG (1866) và phục chế bức Linh ảnh gốc tại Roma, Nhà thờ Thánh Micaen đã tổ chức Tam nhật một cách trọng thể.
Từ năm 1916, việc sùng kính ĐMHCG bắt đầu tổ chức tại Nhà thờ Thánh Micaen vào mỗi Chúa Nhật. Một thập niên sau, năm 1927 việc hành hương “trường kỳ” khởi sự vào chín thứ ba liên tiếp theo mô hình “tuần cửu nhật”. Số người tham dự những giờ cầu nguyện này từ 20 đến 30 ngàn người. Từ năm 1928 truyền thống sùng kính ĐMHCG được tổ chức mỗi thứ ba hàng tuần và kéo dài cho đến hôm nay, vào lúc 8g00 và 12g00. Sau mỗi giờ hành hương có Thánh lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.