Các câu Instagram của Đức Phanxicô tháng 10- 2019

Trong những ngày cuối tháng 10 này, tôi xin anh chị em lần chuỗi để cầu nguyện cho công việc truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt cho các nhà truyền giáo gặp nhiều khó khăn 

Và đó là cách Chúa Thánh Thần hoàn thành sứ mạng: ngay từ đầu, từ ngày lễ Hiện Xuống, Ngài là nhân vật chính của sứ mạng và Ngài đưa chúng ta tiến về phía trước. Chúng ta phải trung thành với ơn gọi mà Thần Khí thúc đẩy chúng ta làm. Để mang Tin Mừng, chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta một tấm lòng rộng mở, nhạy cảm với Chúa và ân cần tiếp nhận người anh em. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-30

Trong những ngày cuối tháng 10 này, tôi xin anh chị em lần chuỗi để cầu nguyện cho công việc truyền giáo của Giáo hội, đặc biệt cho các nhà truyền giáo gặp nhiều khó khăn. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-28

Trong Thượng hội đồng Amazon, chúng ta cần đặt mình trước mặt Chúa, đặt Ngài vào trọng tâm trong đời sống cá nhân cũng như trong đời sống Giáo hội. Bởi vì chúng ta chỉ có thể tuyên xưng những gì chúng ta sống. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-27 #AmazonSynod

Con hãy  đến với mỗi người bằng tình yêu, vì  đời của con là một sứ mệnh quý báu: nó không phải là một gánh nặng phải mang, nhưng là một ơn ban để trao tặng. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-20. Tháng truyền giáo ngoại thường.

Hôm nay chúng ta xin ơn để chúng ta ngạc nhiên trước các bất ngờ của Thiên Chúa, không cản trở sự sáng tạo của Ngài nhưng để khuyến khích sự gặp gỡ giữa các tâm hồn với Chúa. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-16. Trong buổi tiếp kiến chung 16-10-2019

Hôm nay chúng ta cám ơn Chúa đã cho chúng ta các thánh mới, những người đã đi trong đức tin và bây giờ các thánh là những người cầu bàu cho chúng ta. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-13

Tôi xin anh chị em cùng tháp tùng sự kiện quan trọng này của Giáo hội qua lời cầu nguyện, để Thượng Hội đồng sống trong sự hiệp thông của tình huynh đệ và trong sự dễ bảo với Đức Chúa Thánh Thần, Đấng luôn chỉ dẫn cho chúng ta con đường để làm chứng cho Tin Mừng. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-07 #SinodoAmazonico

Sự sẵn sàng của một Hồng y là cho chính máu của mình – biểu tượng qua màu đỏ của phẩm phục – là điều chắc chắn khi được bắt nguồn từ lòng trắc ẩn, nhận được từ Thiên Chúa và trao lại cho anh chị em của mình. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-05

Khi kết thúc Mùa Tạo Dựng hôm nay #SaisondelaCréation, chúng ta xin giao phó Thượng Hội đồng Amazon cho Thánh Phanxicô Assisi. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-04

Qua các bước nhỏ của tình yêu, Chúa làm các điều vĩ đại, Chúa hoàn thành sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta hãy giao phó Tháng Truyền giáo ngoại thường bắt đầu hôm nay cho Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, người bạn trung thành của chúng ta. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-01

Ngày nay, chúng ta phải mang một đà nhiệt huyết mới cho hoạt động truyền giáo của Giáo hội với thách thức loan báo Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Chúng ta đến các vùng ngoại vi, các nơi mà con người, văn hóa và tôn giáo còn xa lạ với Tin Mừng: và đó là cái chúng ta gọi là truyền giáo quốc gia. Chúng ta nhớ trọng tâm của Giáo hội là cầu nguyện. Trong Tháng Truyền giáo Ngoại thường này, chúng ta xin Chúa Thánh Thần truyền cảm hứng mùa xuân truyền giáo mới cho tất cả những người đã rửa tội được Giáo hội Chúa Kitô gởi đi. Instagram của Đức Phanxicô 2019-10-01

nguồn: phanxico.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.