Các Giám mục Âu Mỹ kêu gọi một giải pháp chính trị tôn trọng cả hai phía Palestine và Israel

Trong tuyên ngôn công bố vào cuối cuộc hành hương liên đới với các Kitô hữu ở Gaza, Ramallah và Giêrusalem kéo dài từ ngày 11-16/01, các giám mục Âu Mỹ kêu gọi nhìn nhận quốc gia Palestine, tôn trọng sự an ninh của Israel và quyền sống an toàn của tất cả. Các ngài chống lại những hành vi bạo lực cũng như những vi phạm về nhân quyền.

Các Giám mục Âu Mỹ kêu gọi tìm một giải pháp chính trị mới dựa trên nhân quyền cho tất cả. Theo các ngài, giải pháp đó phải được thực hiện qua đối thoại bởi các dân tộc ở Thánh Địa.

Khuyến khích các tín hữu hành hương Thánh Địa

Các Giám mục nói rằng họ được truyền cảm hứng từ sự kiên cường và niềm tin bền bỉ của những người họ gặp, trong khi tham quan Gaza, Đông Giêrusalem và Ramallah mặc dù tình hình ngày càng tồi tệ. Các ngài cũng khuyến khích các tín hữu hành hương Thánh Địa để bảo đảm rằng họ “gặp gỡ các cộng đoàn địa phương.”

Vai trò của cộng đồng quốc tế

Đề cập đến một thông điệp gần đây của các Giám mục địa phương than thở về việc cộng đồng quốc tế không thực hiện công lý và hòa bình trên vùng đất Chúa giáng sinh, nhóm các giám mục hành hương nói rằng trong khi giải pháp chính trị cuối cùng đã được định hình bởi người dân của Thánh Địa thông qua đối thoại, thì có một nhu cầu cấp thiết cho các chính phủ ở các quốc gia của họ ở châu Âu, Canada và Hoa Kỳ, là thực hiện vai trò của họ.

Áp dụng luật pháp quốc tế

Các Giám mục nhấn mạnh rằng điều cần thiết là áp dụng luật pháp quốc tế; theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh trong việc công nhận Nhà nước Palestine; giải quyết các mối quan tâm an ninh của Israel và quyền được sống trong an ninh của tất cả; từ chối hỗ trợ chính trị hoặc kinh tế cho các khu định cư và kiên quyết phản đối các hành vi bạo lực hoặc vi phạm nhân quyền của bất kỳ bên nào.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.