Các GM Mỹ châu Latinh họp chuẩn bị thượng HĐGM thế giới

Cuộc gặp gỡ giữa 25 GM Mỹ châu Latinh với các bạn trẻ để chuẩn bị cho Thượng HĐGM là một cơ may lớn, giúp cùng nhau nhìn và phân dịnh các vấn đề trước khi bắt đầu THDGM.

Trong các ngày 6-10 tháng 8 vừa qua, 25 Giám Mục châu Mỹ Latinh cùng 40 bạn trẻ đã nhóm họp tại Bogota, thủ đô Colombia,  để thảo luận về các đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Roma.

Các Giám Mục đã cùng nhau phân tích các câu hỏi được soạn thảo tại các nước châu Mỹ Latinh cũng như lăng nghe chứng từ của các bạn trẻ.

ĐC Ricardo Nadales, thuộc đoàn 25 Giám Mục nói trên, cho biết các vị đã đặt vấn nạn liên quan tới việc thông truyền đức tin, Giáo Hội đi ra các vùng ngoại biên và các vấn đề nghiêm trọng khác của Mỹ châu Latinh như: nạn bạo lực, nghiện xì ke ma túy và nghiện rượu, mại dâm, người di cư, các vấn đề liên quan tới tình yêu, tính dục và việc đồng hành mà giới trẻ cần được trợ giúp hiểu biết.

ĐC Moises Atisha, Giám Mục San Marcos de Arica, chủ tịch Ủy ban quốc gia đặc trách mục vụ giới trẻ Chile cho biết cuộc gặp gỡ đã rất quý báu. Nó đã là một thời điểm ơn thánh vì đã cho phép các Giám Mục đại diện châu Mỹ Latinh đi tham dự THĐGM cùng nhau suy tư liên quan tới các vấn đề của từng quốc gia trong vùng. Các Giám Mục đã nhận thấy có sự tương đồng trong kiểu người trẻ gặp gỡ Giáo Hội, việc thông truyền đức tin và phân định ơn gọi. Nhưng cũng có nhiều khó khăn trong việc đồng hành với họ và giúp họ phân định ơn gọi.

ĐC Atisha cũng ghi nhận rằng trong 15-20 năm qua trong mọi nước châu Mỹ Latinh sự hiện diện của Giáo Hội ít ỏi và còn bám víu vào các cơ cấu khiến bị tê liệt. Ngoài ra tín hữu còn đánh mất đi sự mạnh mẽ trong việc gặp gỡ Chúa Kitô. Tuy nhiên hoạt động của Chúa Thánh Thần tiếp tục trao ban sức mạnh và hy vọng cho Giáo Hội trong việc lắng nghe, đồng hành, và chia sẻ các không gian cho người trẻ. Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ là một cơ may lớn giúp cùng nhau nhìn và phân dịnh các vấn đề trước khi bắt đầu THĐGM

Linh Tiến Khải – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.