Các GM Pháp kêu gọi người dân tham gia bầu cử Quốc hội châu Âu

Biểu đồ số cử tri của châu Âu (ANSA)
Các GM Pháp kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả cộng dân đi bầu cử để tái định hình lại một châu Âu đặt nền
tảng trên nhân quyền, trên sự tôn trọng con người, tinh thần liên đới và theo đuổi ích chung, những nguyên tắc xuất phát từ Kitô giáo.

Từ ngày 23-26.05 tới đây (2019), người dân của 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu sẽ bỏ phiếu để bầu Quốc hội châu Âu.

Trong tuyên ngôn đăng tải hôm 25.03 vừa qua (2019), các GM Pháp khuyến khích các tín hữu và các công dân đừng bỏ lỡ cơ hội quan trọng này, ngay cả khi đối với nhiều người hiện nay, châu Âu dường như “xa cách, kỹ thuật và thường không hiệu quả.”

Châu Âu mà chúng ta muốn

Các GM khẳng định rằng bầu cử quan trọng bởi vì nó không chỉ đóng khung trong việc ủng hộ hay chống châu Âu “nhưng để nói rằng châu Âu mà chúng ta muốn, là mô hình kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần mà dường như phù hợp hơn với lục địa của chúng ta ngày nay”. Các ngài cũng nhắc với các cử tri rằng: “Các quyền lực của Quốc hội châu Âu đã gia tăng trong những năm gần đây và nhiều quyết định của châu Âu ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của chúng ta”.

Nhiều giá trị có nguồn gốc từ Kitô giáo

Thông điệp của các GM Pháp kêu gọi chú ý đến vai trò của kế hoạch hòa bình cho châu Âu, là lục địa ghi dấu bởi lịch sử của những cuộc xung đột đau thương. Các GM Pháp cảnh giác: “Nếu hòa bình ở châu Âu, đối với các thế hệ trẻ, dường như là một thực tại đã có, chúng ta hãy nhớ rằng chiến tranh đang ở ngay các cánh cửa của chúng ta: hôm qua ở Balcan, hôm nay ở Ucraina”. Và các GM lưu ý rằng lịch sử khó khăn và phức tạp này đã giúp châu Âu tiến đến một tầm nhìn về con người và xã hội, hiểu được rất nhiều giá trị và nguyên lý được các quốc gia chia sẻ, trong đó có nhiều giá trị có nguồn gốc từ Kitô giáo.

Vị trí của châu Âu đối với thế giới

Cuối cùng, trước câu hỏi về vị trí của châu Âu trong trật tự thế giới mới, các GM Pháp mời gọi suy nghĩ xem, trong một thế giới thay đổi sâu sắc, những gì mà châu Âu đã thành công trong việc giúp hiểu về con người, về phẩm giá không thể mất của con người, các quyền căn bản của con người, khả năng liên hệ và liên đới của con người, trong tương lai, châu Âu có thể đề xuất nó như một lý tưởng cho các châu lục khác không. Các GM kết luận rằng đứng trước những thay đổi nhanh chóng diễn ra trong sự cân bằng địa lý chính trị giữa các cường quốc, “chỉ châu Âu mới có thể là trục quay và tâm điểm của một hệ thống các mối quan hệ quốc tế được tổ chức và điều tiết hơn trên bình diện chính trị, kinh tế và thương mại.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.