Các nhà thờ ở Trung Quốc chuẩn bị cho kế hoạch Trung Quốc hóa

Các giáo phận được yêu cầu nộp kế hoạch 5 năm về tôn giáo phù hợp với một xã hội theo chủ nghĩa xã hội

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

Đức Giám mục Peter Luo Xuegang của Yibin thuộc tỉnh Tứ Xuyên chủ tọa cuộc họp xây dựng kế hoạch Trung Quốc hóa trong 5 năm tại khách sạn Naxi Tianhua hôm 29-6. Ảnh: website CCPA

Các nhà thờ ở 2 tỉnh của Trung Quốc tổ chức hội thảo tập huấn về xây dựng kế hoạch 5 năm thực hiện chủ trương Trung Quốc hóa Giáo hội Công giáo Trung Quốc.

Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Trung Quốc (BCCCC) và Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA) ban hành Kế hoạch 5 Năm thúc đẩy Giáo hội Công giáo Trung Quốc bám sát chủ trương Trung Quốc hóa (2018-22) hồi tháng 6, gửi tất cả các giáo phận, yêu cầu lập và báo cáo kế hoạch 5 năm của từng giáo phận gửi cho CCPA và BCCCC trước cuối tháng 8.

Ucanews.com có được văn kiện dài 15 trang này, với 6.500 từ và 9 điểm chính. Từ “Trung Quốc hóa” được nhắc đến 72 lần trong đó.

Nhà thờ trong tất cả các giáo phận thuộc tỉnh Hà Bắc và trong giáo phận Yibin thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã tổ chức hội thảo tập huấn.

Một nguồn tin trong tỉnh Hà Bắc cho ucanews.com biết ông đã tham dự một khóa tập huấn về phương tiện truyền thông tại Chengde từ ngày 25-29/6.

Ông cho rằng CCPA và BCCCC ban hành kế hoạch này nhằm hưởng ứng chính sách của chính quyền trung ương. “Kế hoạch này nhằm hoàn tất con đường chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc trong vòng 5 năm. Mặc dù không được sự chấp thuận của Tòa Thánh, họ sẽ vẫn có được sự tin tưởng của chính quyền”.

Ông nói kế hoạch Trung Quốc hóa cũng có thể áp dụng trong các cuộc thương lượng giữa Trung Quốc và Vatican. “Trung Quốc và Vatican có thể thiết lập quan hệ ngoại giao bất chấp điều kiện, và đại lục vẫn có thể siết chặt kiểm soát Giáo hội bằng kế hoạch của họ”.

Giáo sư Ying Fuk-tsang, trưởng khoa thần học tại Đại học Trung Quốc Hồng Kông, cho biết kế hoạch Trung Quốc hóa đã trở thành nhiệm vụ không thể tránh khỏi đối với tất cả các tôn giáo ở Trung Quốc từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất kế hoạch năm 2015.

Giáo sư Ying cho rằng 5 tôn giáo lớn gồm Công giáo, Hồi giáo, Lão giáo, Phật giáo và Tin Lành nhận thấy cần phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu, khác với lúc cựu chủ tịch Giang Trạch Dân đề nghị làm cho tôn giáo phù hợp với một xã hội theo chủ nghĩa xã hội.

Ông cho ucanews.com biết chính quyền trung ương đề xuất 3 hướng quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch Trung Quốc hóa gồm bản sắc chính trị, bản sắc xã hội và bản sắc văn hóa, do đó kế hoạch 5 năm của Giáo hội Công giáo là phần thảo luận mở rộng dựa trên ba khía cạnh này.

“Do mối quan tâm chính của chính quyền trung ương về kế hoạch Trung Quốc hóa tôn giáo không phải là văn hóa, mà là chính trị và xã hội, làm cách nào để giải thích các diễn biến qua từng thời kỳ theo quan điểm giáo lý và thần học Công giáo sẽ là điểm trọng tâm chính”, ông giải thích.

Giáo sư Ying nói kế hoạch này hướng đến Trung Quốc hóa kết hợp địa phương hóa Giáo hội hoàn vũ và bối cảnh của Công đồng Vatican II.

Ông còn chỉ ra kế hoạch khẳng định lịch sử đạo Công giáo Trung Quốc cũng là một ý hay khi rút kinh nghiệm từ các triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

“Nếu có quan hệ không tốt với một đế quốc và truyền thống, bạn sẽ gặp hậu quả bị cấm. Matteo Ricci áp dụng phương pháp thích nghi tạo cơ sở cho kế hoạch Trung Quốc hóa tôn giáo trong thế kỷ 21”.

Giáo sư Ying nói hệ thống độc nhất vô nhị của đạo Công giáo Trung Quốc, với sự quản trị dân chủ Giáo hội, CCPA và  BCCCC đã thiết lập tính hợp pháp của nó dưới danh nghĩa Trung Quốc hóa.

Kế hoạch Trung Quốc hóa là nỗ lực của đảng Cộng sản nhằm tăng cường kiểm soát các tôn giáo về mặt ý thức hệ và hệ thống. Về mặt chính trị, tôn giáo phải phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội do đảng đề ra, thích nghi với xã hội Trung Quốc và hợp với văn hóa truyền thống của Trung Quốc, ông nói.

http://vietnam.ucanews.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.