Chúa Thánh Thần hướng dẫn và linh hoạt Giáo hội


Trong giờ kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” (Regina Coeli) vào Chúa Nhật cừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về cách Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và Giáo hội để chúng ta sống chứng tá cho Chúa Kitô Phục sinh.
Suy tư về Lời Chúa trong Tin mừng Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh (Phúc âm thánh Gioan 14: 23-29), Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết rằng Chúa Giêsu không bao giờ để các Tông đồ mồ côi, khi Ngài đối diện với Cuộc Khổ Nạn và Thập Giá.
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh lời Ngài bảo đảm Chúa Thánh Thần mà Cha Ngài sẽ sai đến đến nhân danh Ngài – Ngài sẽ nhắc nhở cho các Tông đồ nhớ lại tất cả những gì Ngài đã giảng dậy.
Danh từ “Chúa Thánh Linh” (Paraclete) – trong tiếng Hy Lạp – có nghĩa là một người song hành bên cạnh người khác, để hỗ trợ và nhắc nhở… “

Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta về lời dạy của Chúa Giêsu
Theo cách này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, Chúa Giêsu tiếp tục hướng dẫn và tác động các tông đồ của mình qua sự linh hoạt của Chúa Thánh thần (Paraclete), Đấng giúp chúng ta thực thi sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới.
Chúa Thánh Linh không giảng dậy và mặc khải thêm điều gì, vì Chúa Giêsu đã truyền dậy tất cả những gì Ngài muốn ủy thác cho các Tông đồ.
Nói cách khác, nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần là nhắc nhớ hay nói cách khác là Ngài làm cho các tông đồ thấu hiểu đầy đủ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu và thúc đẩy họ đem ra thực hành một cách cụ thể.

Chúa Thánh Linh (Paraclete) hướng dẫn Giáo hội
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sứ mệnh của Giáo hội, được Chúa Thánh Linh thúc đẩy thực hiện thông qua một lối sống đích thực…
Nếp sống đó được đặc trưng sống theo sự thúc đẩy linh hoạt của Chúa Thánh Thần, sống theo niềm tin vào Chúa và tuân giữ Lời Ngài; sống sự sống của Chúa Phục sinh được thể hiện trong hoàn cảnh hiện tại; thể hiện sự bình an của Chúa Phục sinh hứa ban và làm nhân chứng cho Chúa qua thái độ rộng mở và gặp gỡ tha nhân…

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Giáo hội không thể giẫm chân tại chỗ mà phải được linh hoạt qua những dấn thân tham gia tích cực của mỗi người đã được thanh tẩy.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay chúng ta được kêu gọi, để giải thoát bản thân chúng ta khỏi những quan điểm, thủ đoạn và mục tiêu tầm thường làm cản bước tiến của niềm tin và tâm lòng rộng mở vâng theo sự linh hoạt của Chúa Thánh thần, để sống theo Lời Chúa, hầu làm cho diện mạo đích thực của Giáo hội được trở nên xinh đẹp và tỏa sáng theo ý muốn của Chúa Kitô.

Noi gương Đức Maria
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời các tín hữu hãy chạy tới Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ bảo vệ Giáo hội và cầu bàu cho toàn thể nhân loại, nhất là trong tháng Năm này, tháng mà chúng ta dành tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt.
Đức Maria, người nữ của niềm tin yêu khiêm hạ và can cường đã rộng mở tâm lòng trọn vẹn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong việc đón nhận Con Thiên Chúa nhập thể, sẽ giúp chúng ta sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (Paraclete) hầu chúng ta có thể đón nhận Lời Chúa và sống chứng tá cho Chúa trong cuộc sống của chính chúng ta.

Thanh Quảng sdb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.