Đạp xe hơn 1.800 cây số để dự Đại hội Giới trẻ và gặp Đức Thánh Cha

Đạp xe hơn 1.800 cây số để dự Đại hội Giới trẻ và gặp Đức Thán…

Đạp xe hơn 1.800 cây số để dự Đại hội Giới trẻ và gặp Đức Thánh Cha

Thái Hà (28.07.2016) – Một nhóm bạn trẻ Pháp đã đạp xe 1.826 cây số từ Paris tới Krakow để tham dự với Đức Thánh Cha Phanxicô. Chuyến đi mất khoảng 18 ngày trời qua Pháp, Đức và Cộng hòa Séc.

Một bạn trong nhóm nói: “Đây không phải là một chuyến đi đơn thuần nhưng là một cuộc hành hương. Chúng tôi muốn dành một chút gì đó, nỗ lực bên ngoài chẳng hạn để tới Krakow.”

“Việc tới đây bằng máy bay, chỉ với 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi không muốn vậy! Chúng tôi cần có thời gian để suy nghĩ về đức tin của mình cũng như mục đích khi tham dự Đại hội. Vì thế, đạp xe là một cách lý tưởng để thực hiện điều này.”

Một bạn khác chia sẻ: “Bầu khí nơi đây thật tuyệt. Mọi người cầu nguyện với những ngôn ngữ riêng và cách thức khác nhau. Một vài thì đi lại, một số khác thì không. Có những bạn thì thích cầu nguyện trong sự thinh lặng.”

“Thực sự là tuyệt với khi tất cả chúng ta được nối kết trong Giê-su. Mặc dù, còn đó sự khác biệt về chính trị, rào cản về ngôn ngữ. Nhưng, dường như điều đó chẳng hề gì. Tất cả mọi người đều có cách thể hiện khác nhau. Đó chính là niềm tin của chúng ta nơi Đức Ki-tô và niềm vui khi được hiện diện nơi đây để ở với nhau và bên vị Đức Thánh Cha Phan-xi-cô một cách trọn vẹn nhất.”

An Duyên

Posted by Truyền Thông Thái Hà on Wednesday, July 27, 2016

Thái Hà (28.07.2016) – Một nhóm bạn trẻ Pháp đã đạp xe 1.826 cây số từ Paris tới Krakow để tham dự với Đức Thánh Cha Phanxicô. Chuyến đi mất khoảng 18 ngày trời qua Pháp, Đức và Cộng hòa Séc.

Một bạn trong nhóm nói: “Đây không phải là một chuyến đi đơn thuần nhưng là một cuộc hành hương. Chúng tôi muốn dành một chút gì đó, nỗ lực bên ngoài chẳng hạn để tới Krakow.”

“Việc tới đây bằng máy bay, chỉ với 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi không muốn vậy! Chúng tôi cần có thời gian để suy nghĩ về đức tin của mình cũng như mục đích khi tham dự Đại hội. Vì thế, đạp xe là một cách lý tưởng để thực hiện điều này.”

Một bạn khác chia sẻ: “Bầu khí nơi đây thật tuyệt. Mọi người cầu nguyện với những ngôn ngữ riêng và cách thức khác nhau. Một vài thì đi lại, một số khác thì không. Có những bạn thì thích cầu nguyện trong sự thinh lặng.”

“Thực sự là tuyệt với khi tất cả chúng ta được nối kết trong Giê-su. Mặc dù, còn đó sự khác biệt về chính trị, rào cản về ngôn ngữ. Nhưng, dường như điều đó chẳng hề gì. Tất cả mọi người đều có cách thể hiện khác nhau. Đó chính là niềm tin của chúng ta nơi Đức Ki-tô và niềm vui khi được hiện diện nơi đây để ở với nhau và bên vị Đức Thánh Cha Phan-xi-cô một cách trọn vẹn nhất.”

An Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.