ĐHY Tong: “Hãy chấm dứt các cuộc đụng độ, hãy nghĩ về những người trẻ tuổi của chúng ta”

Vị Giám chức, hiện giữ vai trò Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận Hồng Kông, đã đưa ra lời kêu gọi đối với chính phủ và ngành dịch vụ xã hội: “Chúng tôi kêu gọi ‘một sự tái kết nối’ với những người trẻ tuổi của chúng ta thông qua việc đối thoại, để chúng ta có thể chú ý đến tâm tư nguyện vọng và sự bất bình của họ, và đồng thời giúp họ tái khám phá những mục tiêu của họ trong cuộc sống”.

Chúng ta đã nhận thấy rất nhiều sự lo ngại rằng một số thanh thiếu niên, do sự hỗn loạn xã hội gần đây tại Hồng Kông, đã trở nên bối rối và hỗn loạn khi đã đạt đến điểm tuyệt vọng. Mặt khác, chúng ta cũng có thể nhận thấy rất nhiều sự an ủi trong thực tế rằng có khá nhiều người tốt bụng, trong số đó là các nhân viên xã hội, đã quảng đại cung cấp các nguồn lực của họ để giúp đỡ những người đang cần sự chăm sóc và an ủi.

Do đó, chúng tôi tha thiết đưa ra lời kêu gọi dưới đây:

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ của Đặc khu hành chính Hồng Kông và tất cả các thành phần xã hội, cùng đồng tâm nhất trí với nhau, hợp tác kịp thời nhằm tìm ra giải pháp cho tình trạng khó xử hiện tại của chúng ta. Trước hết, chúng tôi kêu gọi “một sự tái kết nối” với những người trẻ tuổi của chúng ta thông qua việc đối thoại, để chúng ta có thể chú ý đến tâm tư nguyện vọng và sự bất bình của họ, và đồng thời giúp họ tái khám phá những mục tiêu của họ trong cuộc sống.

Chúng tôi kêu gọi lĩnh vực dịch vụ xã hội thực hiện vai trò của mình trong việc làm giảm bớt sự đau khổ và những tổn thương của những người trẻ tuổi của chúng ta, giúp họ nhắm đến một cuộc sống đang hoàn thành. Giáo phận Hồng Kông sẽ tận dụng tất cả các nguồn lực của mình để hỗ trợ cho các nhân viên xã hội.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.