Dòng Chúa Cứu Thế có tân Giám mục ở Brazil

Đức tân Giám mục Francisco de Assis Gabriel dos Santos
Đức tân Giám mục Francisco de Assis Gabriel dos Santos

 

#GNsP – Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Francisco de Assis Gabriel dos Santos, Dòng Chúa Cứu Thế, làm giám mục Giáo phận Campo Maior ở Brazil.

Cha Francisco hiện là một linh mục chánh xứ ở giáo phận Garahuns.

Cha Francisco, Dòng Chúa Cứu Thế sinh ngày 5 tháng 2 năm 1968 tại Esperança, giáo phận Campina Grande thuộc tiểu bang Paraiba.

Ngài học triết học tại Viện thần học và Mục vụ Ceará năm 1994, và học thần học tại Viện thần học São Paulo năm 1999. Ngoài ra, ngài từng tham dự một khóa học về truyền thông xã hội và báo chí tại Đại học Công giáo Pernambuco năm 2010.

Ngài khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) vào ngày 11/2/1996 và được thụ phong linh mục ngày 22/7/2000.

Từ năm 2000 đến 2002: ngài thi hành sứ vụ linh mục tại giáo phận Garahuns trong vai trò linh mục chính xứ của giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp, là thành viên của Hội đồng Linh mục giáo phận và là điều phối viên của một khu vực mục vụ.

Từ năm 2003 đến 2010: ngài làm việc tại Recife, trong vai trò giám đốc coi sóc các dự tu DCCT nhà Chân phước Gaspar Stanggassinger; là cha xứ của giáo xứ Đức Mẹ HCG ở khu Madalena và giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi ở khu Torres; Giám đốc nhà đào tạo DCCT Padre Pitiá; và cố vấn Phụ Tỉnh DCCT Recife.

Năm 2011, ngài trở lại giáo phận Garanhun và cộng đoàn DCCT nơi đây, và giữ vai trò linh mục chính xứ của giáo xứ ĐMHCG; và làm Đại diện giám mục đặc trách Đời sống thánh hiến và là điều phối Ban mục vụ truyền thông. Ngoài ra từ năm 2011, ngài còn là Phó giám Phụ tỉnh DCCT Recife.

GNsP (theo CSsR news)

Nguồn: FB Tin Mừng Cho Người Nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.