Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội dâng lễ cầu nguyện cho 2 linh hồn Giacôbê và linh hồn Donbosco.

Thái Hà (27.05.2015) lúc 5g30 tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Giáo xứ Thái quý cha trong nhà dòng đã dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho 2 linh hồn, cha Jacques Huberdeau( Giacôbê Huấn, thừa sai đã đến Việt Nam năm 1938) và cha Donbosco Phạm Minh Thiện.

“Lạy Cha, con xin vâng theo Thánh ý Chúa” đó là lời mà cha Giacôbê đã viết vào tháng 4 năm 2014. Cả cuộc đời của ngài đã âm thầm hy sinh, dấn thân cho sứ mạng truyền giáo, 89 năm sống trên trần gian, 62 năm đi truyền giáo các vùng miền,  năm 1938 truyền giáo tại Việt Nam, năm 1985 truyền giáo tại Haiti, linh hướng các sơ dòng Chúa Cứu Thế tại Haiti…

Cha Jacques Huberdeau là một vị thừa sai Canada cuối cùng trong số 66 vị đã sang Việt Nam truyền giáo, ngài đã đến Việt Nam khi còn là sinh viên thần học, khấn dòng tại Sherbrooke và chịu chức linh mục tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, sống cùng thời với cha Giuse Vũ Ngọc Bích, ngài là một người nhã nhặn, hiền hòa và được rất nhiều người yêu mến, khi còn sống ở Việt Nam ngài rất yêu mến tính cách của thầy Marcel Văn, là một con người làm việc tận tụy với nhà Chúa và rất khiêm tốn. Trước khi cha Giacob qua đời ngài đã thốt lên hai tiếng Việt Nam, chứng tỏ ngài rất yêu mến việt Nam, tâm hồn ngài luôn hướng về Việt Nam.

Tu sĩ linh mục JACQUES HUBERDEAU DCCT

Rửa tội ngày 31.12.1916 tại Montréal, Canada

Khấn dòng 02.08.1936 tại Québec, Canada

05.09.1938 sang Việt Nam

06.06.1942 được phong chức linh mục tại Hà Nội

05.1964 về Canada

1964-1966 giáo sư chủng viện tại Moncton, Canada

09.10.1966 sang phục vụ tại Uruguay

10.1985 về Canada

04.11.1985 sang phục vụ tại Haiti

Năm 2000 về Canada và qua đời tại Đền thánh Anna.

Jos.Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.