Đóng cửa Đại chủng viện duy nhất tại Bắc Ailen

các chủng sinh ( Hiata Anderson Flores | Rodrigo Souza Lopes Ernesto)

Đại chủng viện duy nhất tại miền Bắc Ai Len, Đại chủng viện thánh Malachy, sẽ đóng cửa vào tháng 9 tới đây, sau 185 năm hoạt động.

Hôm 19-7-2018, Tòa GM Giáo phận Down và Connor sở tại cho biết đã đi tới quyết định trên đây sau khi Đại Học Queen ở thủ đô Belfast, nơi các chủng sinh theo học để lấy bằng, đóng cửa phân khoa Triết Học kinh viện và dần dần bỏ các môn học thuộc khoa này. Điều này gây khó khăn lớn cho các chủng sinh vì họ cần phải học triết trước khi học thần học.

Từ tháng 9 năm nay, tất cả các chủng sinh thuộc Đại chủng viện thánh Malachy sẽ được gửi đi các nơi khác để tiếp tục thụ huấn.Đức Cha William Crolly đã thành lập chủng viện này vào năm 1833, 4 năm sau khi các tín hữu Công Giáo được giải phóng.Thông cáo của tòa GM Down và Connor nói rằng: ”Việc đóng của chủng viện giáo phận là một thời điểm đau buồn cho tất cả mọi người, cho tất cả những người đã sát cánh hoạt động với ban đào tạo và những người đã đóng góp rất nhiều vào việc huấn luyện các chủng sinh”.

Ghi ơn

“Giáo phận Down và Connor rất biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ Chủng viện thánh Malachy từ trước đến nay. Đặc biệt giáo phận cám ơn ban giảng huấn hiện nay dưới quyền điều khiển của cha Michael Spence, Giám đốc Đại chủng viện”.

“Giáo phận cũng nhìn nhận sự đóng góp rất lớn của các linh mục giáo phận và của Cộng đoàn dòng Tên tại Belfast, qua bao nhiêu năm, đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và làm linh hương, giúp đỡ trong các chương trình huấn luyện nhân bản cho các chủng sinh”.

Giáo phận Down và Connor có 465 ngàn tín hữu Công Giáo với 87 giáo xứ, 166 linh mục giáo phận và 50 linh mục dòng. (Cath.Uk 19-7-2018)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.